Eerste Hulp Bij Omgevingswet

Het huidige stelsel aan wetten en regelingen is te ingewikkeld geworden en biedt onvoldoende antwoord op de maatschappelijke opgave van morgen. De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat heeft een grote impact op de processen, binnen en buiten het gemeentehuis.

Omgevingswet in de praktijk

Onderzoek status invoering Omgevingswet