Eerste Hulp Bij Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet raakt niet alleen het traditionele terrein van ruimtelijke ontwikkeling, maar raakt feitelijk het werkveld van iedere bestuurder, ambtenaar en ieder raadslid. Dat vraagt om een integrale werkwijze, waarbij doen en laten van iedereen in de geest van de Omgevingswet komt te staan.

Dag van de Omgevingswet