Eerste Hulp Bij Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere, ruimere manier van denken. Niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden. ‘Nee tenzij’ wordt ‘ja mits’. Ruimtelijke ontwikkeling is een co creatie, waar ook van burgers en andere stakeholders verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Dat vergt bij bestuurders, ambtenaren en raadsleden een open blik, en een nieuwe kijk op hun eigen rol.

Een nieuwe cultuur. Pffff. Dat wordt een lang proces.