Eerste Hulp Bij Omgevingswet

Gemeente De Bilt

In 2014 zijn we gestart met de ambitie om meer gebiedsgericht te gaan werken. Hiervoor is Erin als programmatrekker aangetrokken die vanaf eind 2015 startte met het ambitieuze ontwikkeltraject ‘Gebiedsgericht werken’. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een ‘gebiedsgericht’ organogram. En ja, dat was een flinke uitdaging. Neem alleen al het feit dat iedereen binnen de organisatie vertrouwd moest worden met de term ‘gebiedsgericht werken’. Iedereen moest weten wat er achter die term schuil gaat om later dit jaar gebiedsgericht te gaan werken met, onder andere, gebiedsteams.

Dat is dan ook de eerste stap die we hebben gezet: we zijn draagvlak gaan creëren. En ‘draagvlak creëren’ klinkt relatief eenvoudig, maar tussen theorie en praktijk zit vaak een grote kloof: mensen kunnen wel zeggen dat ze processen gebiedsgericht willen insteken, maar dat vraagt vaak toch een andere attitude en aanpak.

En wat zo ongelofelijk sterk is aan Erin is dat ze feilloos kan inzoomen én uitzoomen. Zo betrekt ze alle stakeholders bij het proces: ambtenaren, bestuurders, raadsleden en burgers. Ze ziet het volledige speelveld, ontwaart de krachtenvelden daarin, concludeert daaruit wat de volgende stap moet zijn en stuurt vervolgens zodanig dat iedereen inderdaad die volgende stap zet.

Voor de gemeente De Bilt is Erin in de hele omschakeling naar gebiedsgericht werken onmisbaar geweest. En dat is ze nog steeds. Want hoewel we al grote stappen vooruit hebben gezet, is het een proces dat steeds verder vorm en inhoud krijgt. Dit is een proces dat energie kost, van iedereen, maar dat heel veel op gaat leveren. En zover zijn we intussen al: in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is iedereen er van doordrongen dat gebiedsgericht werken een goede manier van werken is die veel biedt aan onze burgers.

mm

Louter

Eerste Hulp bij Omgevingswet is een initiatief van Louter. Wij zijn een bureau dat is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, met de Omgevingswet als een van de expertisevelden.

Voor meer informatie, bel 073 6818191.

Wil ook jij gaan bouwen aan de Omgevingswet?
Bel Louter.