Eerste Hulp Bij Omgevingswet

Een nieuwe cultuur. Pffff. Dat wordt een lang proces.

De gemeente De Bilt is eind 2015 gestart met het Programma Gebiedsgericht Werken. Dat mag je rustig een voorloper van de Omgevingswet noemen; en dan met name als het gaat om de nieuwe manier van werken waar de Omgevingswet toe uitnodigt. Waar de Omgevingswet zich beperkt tot de ruimtelijke ordening, raakt het Programma Gebiedsgericht Werken het hele werkveld van de gemeente.

Wat wilde de gemeente met het gebiedsgericht werken bereiken?

Dat ze – kort door de bocht gezegd – niet langer vanuit hokjes denkt, maar vanuit een open organisatie die versmelt met de samenleving. Dat de gemeentelijke organisatie inhaakt op actuele vraagstukken die nú leven in de samenleving. Niet vanuit een ivoren toren, maar als onderdeel van diezelfde samenleving.

Wat is er het afgelopen anderhalf jaar gebeurd?

Ontzettend veel. De hele gemeentelijke organisatie is op de schop gegaan. We hebben voorbereidingen getroffen om de traditionele afdelingen los te laten. Want we willen geen muurtjes meer hebben. En dus ook geen afdelingen meer. De Bilt is van nature al onderverdeeld in een aantal gebieden. Die gebieden zijn eenheden geworden in de nieuwe gemeentelijke structuur. Binnen elke eenheid zijn de verschillende disciplines samengebracht.

Die eenheden worden zelfsturende teams die zelfstandig vraagstukken uit de samenleving oppikken en oplossen. Zodat inwoners niet meer van het spreekwoordelijke kastje naar de muur hoeven te worden gestuurd, maar ook ambtenaren zelf niet meer.

Die verandering in structuur heeft de mindset een enorme impuls gegeven. De samenleving is in het hele denken en werken weer centraal komen te staan. Er is weer ruimte en respect voor initiatieven die daar ontstaan. En er komt meer contact tussen ambtenaren en inwoners en andere partijen. Meer begrip. En veel meer energie.

Is de gemeente De Bilt er nu al met de Omgevingswet?

Nee. Maar veranderen is dan ook een continu proces.

Het mooie is wel dat iedereen of bijna iedereen de noodzaak van het veranderen gedurende dat proces in is gaan zien; de een wat vroeger dan de ander. Waar we eerst het gevoel hadden dat we er waren, punt, hebben we nu veel meer het gevoel dat we er toe doen en aan iets aan het bouwen zijn.

Het Programma is een ideale opmaat geweest om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Wanneer begin jij?

Het invoeren van de Omgevingsweg vergt een omslag. Maar juist dat weerhoudt veel gemeentes er nog steeds van om met de Omgevingswet aan de slag te gaan. Straks. Later. Ooit. Want een nieuwe cultuur. Pffff. Dat wordt een lang en ingewikkeld proces.

En ja, dat wordt het.

Maar als je er met zijn allen in gelooft en de schouders er onder zet, dan kan het resultaat je heel veel brengen. Veel meer dan je aan het begin van dat traject misschien wel had durven hopen …

mm

Erin Tselekis

Sinds 2008 werkzaam bij Louter. Meteen gepakt door de energie die het bedrijf ademt. Inmiddels directeur. Motto: alleen samen zet je stappen tot een niveau waar je alleen nooit had kunnen komen.

Wil ook jij gaan bouwen aan de Omgevingswet?
Bel Louter.